سرویس ها

بازدید(ویو) IGTV و معمولی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1 ویو فیلم سرور1 - 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
2147483647/100 فعال
بازدید(ویو) REELS
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2 ویو ریلز سرور2[پر سرعت] - 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
200000/100 1 دقیقه فعال
69 ویو ریلز سرور3[پر سرعت] - 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
1000001/100 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
70 فالوور ایرانی میکس ارزان - 35,000  تومان 15000/100 17 ساعت 16 دقیقه فعال
72 فالوور کیفیت خوب[20 سال جبران ریزش] - 39,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (45,000  تومان )
10000000/10 فعال
3 فالوور سرور2 [کم ریزش] - 41,000  تومان 10000000/10 فعال
4 فالوور سرور3 [کم ریزش][365 روز جبران ریزش] - 44,000  تومان 10000000/50 فعال
5 فالوور سرور51 [کم ریزش][365 روز جبران ریزش] - 45,000  تومان 10000000/50 فعال
73 فالوور آسیایی[کم ریزش ترین سرور در ایران][جبران ریزش مادام العمر] - 48,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (32,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (48,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (55,000  تومان )
10000000/10 فعال
74 فالوور ایرانی سرور78 - 98,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (65,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (98,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (111,000  تومان )
5000/100 فعال
6 فالوور ایرانی سرور پاور[30 روز جبران ریزش] - 225,000  تومان 20000/50 فعال
آمار اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7 سیو پست - 7,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,000  تومان )
30000/50 فعال
8 ریچ+ایمپرشن پست - 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,000  تومان )
200000/50 فعال
9 پروفایل ویزیت+ایمپرشن پست - 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,000  تومان )
5000000/100 فعال
10 اشتراک گذاری پست - 27,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (31,000  تومان )
1000000/100 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
75 بازدید ارزان 🌓 نایس مینی توضیحات 600  تومان 100000/10 فعال
11 ویو استوری سرور قوی - 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,000  تومان )
15000/10 فعال
12 لایک استوری - 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (40,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (60,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (68,000  تومان )
15000/10 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
14 کامنت انگلیسی - 75,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (75,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (85,000  تومان )
100000/5 فعال
16 کامنت ایموجی سرور2 - 75,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (75,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (85,000  تومان )
200/5 فعال
15 کامنت دلخواه سرور2[سرعت متوسط] - 83,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (55,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (83,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (94,000  تومان )
200/5 فعال
17 کامنت دلخواه سرور1[پر سرعت] - 150,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (100,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (150,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (170,000  تومان )
200/10 فعال
18 کامنت ایموجی[توسط اکانت های ایرانی] - 150,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (100,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (150,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (170,000  تومان )
1000/10 فعال
19 کامنت دلخواه[توسط اکانت های ایرانی] - 300,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (200,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (300,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (340,000  تومان )
1000/10 فعال
لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
20 ویو لایو به مدت 15 دقیقه - 195,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (130,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (195,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (221,000  تومان )
20000/10 فعال
21 ویو لایو به مدت 30 دقیقه - 330,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (220,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (330,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (374,000  تومان )
20000/10 فعال
22 ویو لایو به مدت 60 دقیقه - 525,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (350,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (525,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (595,000  تومان )
20000/10 فعال
لایک اینستاگرام(قابل ثبت برای انواع پست ها)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
23 لایک سرور1 - 3,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,000  تومان )
300000/10 2 دقیقه فعال
25 لایک سرور3 - 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
250000/10 فعال
24 لایک سرور2 - 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,000  تومان )
300000/10 فعال
27 لایک سرور زمرد - 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,000  تومان )
300000/10 فعال
28 لایک سرور قوی - 19,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,000  تومان )
100000/100 فعال
26 لایک میکس ایرانی - 26,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (26,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (29,000  تومان )
50000/50 فعال
66 لایک واقعی خارجی🆕 - 27,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (31,000  تومان )
20000/10 فعال
29 لایک ایرانی کم سرعت - 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (40,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (60,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (68,000  تومان )
200000/50 فعال
76 100 لایک اینستاگرام خودکار برای پست های جدید شما به مدت یک ماه( تعداد پست نامحدود) توضیحات 70,000  تومان 1/1 فعال
77 200 لایک اینستاگرام خودکار برای پست های جدید شما به مدت یک ماه( تعداد پست نامحدود) توضیحات 138,000  تومان 1/1 فعال
78 300 لایک اینستاگرام خودکار برای پست های جدید شما به مدت یک ماه( تعداد پست نامحدود) توضیحات 198,000  تومان 1/1 فعال
79 400 لایک اینستاگرام خودکار برای پست های جدید شما به مدت یک ماه( تعداد پست نامحدود) توضیحات 258,000  تومان 1/1 فعال
80 500 لایک اینستاگرام خودکار برای پست های جدید شما به مدت یک ماه( تعداد پست نامحدود) توضیحات 338,000  تومان 1/1 فعال
30 لایک واقعی ایرانی - 525,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (350,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (525,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (595,000  تومان )
200000/30 فعال
81 1000 لایک اینستاگرام خودکار برای پست های جدید شما به مدت یک ماه( تعداد پست نامحدود) توضیحات 678,000  تومان 1/1 فعال
82 2000 لایک اینستاگرام خودکار برای پست های جدید شما به مدت یک ماه( تعداد پست نامحدود) توضیحات 1,038,000  تومان 1/1 فعال
83 3000 لایک اینستاگرام خودکار برای پست های جدید شما به مدت یک ماه( تعداد پست نامحدود) توضیحات 1,340,000  تومان 1/1 فعال
84 4000 لایک اینستاگرام خودکار برای پست های جدید شما به مدت یک ماه( تعداد پست نامحدود) توضیحات 1,738,000  تومان 1/1 فعال
85 5000 لایک اینستاگرام خودکار برای پست های جدید شما به مدت یک ماه( تعداد پست نامحدود) توضیحات 1,998,000  تومان 1/1 فعال
خدمات روبیکا و روبینو و ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
35 بازدید ایرانی پست روبینو - 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
50000/100 فعال
37 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 1 پست آخر - 8,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
50000/25 فعال
34 لایک ایرانی پست روبینو - 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,000  تومان )
500000/100 فعال
38 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 5 پست آخر - 11,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,000  تومان )
50000/25 فعال
39 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 10 پست آخر - 15,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,000  تومان )
50000/25 فعال
40 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 20 پست آخر - 21,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (24,000  تومان )
50000/25 فعال
32 فالوور ایرانی روبینو سرور1 - 30,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (30,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,000  تومان )
20000/100 فعال
33 فالوور ایرانی روبینو سرور2 - 44,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (44,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (50,000  تومان )
10000/25 فعال
36 ممبر ایرانی کانال روبیکا - 98,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (65,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (98,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (111,000  تومان )
10000/50 فعال
خدمات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
42 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 1 پست آخر - 18,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (21,000  تومان )
1000/25 فعال
43 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 5 پست آخر - 24,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (24,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (28,000  تومان )
1000/25 فعال
44 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 10 پست آخر - 33,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (33,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (38,000  تومان )
1000/25 فعال
45 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 20 پست آخر - 45,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (45,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (51,000  تومان )
1000/25 فعال
41 ممبر کانال ایتا - 210,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (140,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (210,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (238,000  تومان )
5000/25 فعال
خدمات تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
58 فالوور فوق ارزان تردز - 38,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (38,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (43,000  تومان )
10000/100 فعال
59 ری پست تردز - 180,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (120,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (180,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (204,000  تومان )
2000/20 فعال
60 لایک تردز - 210,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (140,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (210,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (238,000  تومان )
50000/10 فعال
خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
63 ویو تیک تاک - 2,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,000  تومان )
1000000/50 فعال
62 لایک بدون ریزش تیک تاک - 68,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (68,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (77,000  تومان )
50000/10 فعال
61 فالوور تیک تاک - 105,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (70,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (105,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (119,000  تومان )
500000/10 فعال
سرور های ارزان
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
64 لایک خارجی - 2,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
300000/10 فعال
65 فالوور سرور اضطراری[پر سرعت] - 42,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (28,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (42,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (48,000  تومان )
300000/10 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد