چیزی که بیش از همه تحت تأثیرم قرار داد، خلاقیت و نوآوری تیم بود. هر روز با ایده‌های تازه و متفاوت، برند منو به جلو می‌بردند. کار کردن با این تیم، یکی از بهترین تصمیم‌های کسب‌وکاریم بود.